פוד
הפודקאסט של האגודה הישראלית לגנטיקה

על שונות גנטית ואבולוציה

הפודקאסט השלישי של האגודה הישראלית לגנטיקה עוסק ב'שיח' שמקיימת האבולוציה עם התורשה. האבולוציה, היא אחת מעמודי התווך של המחקר הביולוגי המודרני והיא פועלת על השונות הגנטית.
מה הם התהליכים שמובילים להיווצרות השונות הגנטית עצמה? כיצד בוררים הכוחות האבולוציוניים את התכונות שישרדו? איך משפיעה השונות הגנטית על היכולת של פרטים לשרוד בסביבות שונות ועל היווצרות מינים חדשים?

בדיון השתתפו פרופ' לירן כרמל מהאוניברסיטה העברית ופרופ' עדי שטרן מאוניברסיטת תל-אביב. מנחים: פרופ' דן מישמר ופרופ' ענת בן צבי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מקליט ועורך: ד"ר בוזי רביב

בחסות: סיגמה-אלדריצ' מקבוצת מרק. מוזיקה ברשיון מאתר Artlist.io

הפודקאסט של האגודה הישראלית לגנטיקה, בהנחיית נשיא האגודה פרופ' דן משמר וסגניתו, פרופ' ענת בן צבי. פרופ' משמר ובן צבי משוחחים עם החוקרים על הנושאים החמים ביותר במחקר הגנטיקה. עריכה: ד"ר בוזי רביב, רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב.